Avancerade maskiner för ibladning
Ferag Svenska AB, som nyligen firade 20-årsjubileum, är ett helägt dotterbolag till den schweiziska koncernen. Verksamheten handlar huvudsakligen om marknadsföring, installation och service av moderbolagets maskiner för dagstidningstryckerier, där Ferag i dag är marknadsledande. Maskinerna hanterar tidningarna från falsning till distribution i samma hastighet som tryckpressarna där man bland annat har ett ibladningssystem. Andreas Driving, som inom kort kommer att ta över som VD, konstaterar att dagstidningstryckerier är en enormt spännande bransch.
- Det är en processindustri där allt går fruktansvärt fort och produkterna är komplexa, säger han. Säljcykeln ligger på mellan ett halvt till tre år eftersom det är väldigt många faktorer att ta hänsyn till och alla dagstidningstryckerier har i dag skräddarsydda lösningar.
Förutom Ferag-maskinerna har företaget också agenturer för ett antal kompletterande produkter för såväl tryckerier som bokbinderier och förpackningsindustrin.

Ferag Svenska AB

Bransch:
Tryckeri

Telefon: 08-6267035
Fax: 08-6267038

Hemsida:
www.ferag-svenska.com

Adress:
Ferag Svenska AB
Södra Långgatan 21
16959 Solna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN